Siteor, a RODO

Czym jest RODO?

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (z angielskiego GDPR), które zacznie obowiązywać na obszarze Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie reguluje sposób przetwarzania danych, czyli dokonywania wszelkich operacji na danych osobowych, m.in. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, ale również usuwanie. 
W związku z RODO przygotowujemy się do zmian - zaktualizowaliśmy regulamin oraz naszą politykę prywatności, tak by każdy mógł korzystać z Siteora jako procesora.

Jakie prawa gwarantuje RODO?

 • Bycie informowanym
 • Dostęp do danych
 • Sprostowanie danych
 • Bycie zapomnianym
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Przenoszenie danych
 • Sprzeciw
 • Przypadek zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Siteor jako procesor danych osobowych

W RODO ważnymi pojęciami są pojęcia “procesora” i “administratora” danych. Kto jest kim? Ty jesteś administratorem danych, które nam powierzasz. To Ty decydujesz o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jakie wprowadzasz do systemu. Korzystając z serwisu Siteor, jesteś zobowiązany do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

Siteor jest natomiast procesorem danych. Oznacza to, że Siteor przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, czyli w Twoim. Nie jesteśmy “właścicielem” danych wprowadzanych przez Ciebie do systemu, nie możemy ich też wykorzystywać do własnych celów. Wykonujemy jedynie operacje na powierzonych nam danych na polecenie administratora, czyli Twoje, zapewniając im dalszą ochronę. 

Ważną informacją jest dla Ciebie też to, że procesor może korzystać z usług podmiotu trzeciego i podpowierzać mu przetwarzane dane w celu realizacji usługi. Jest to jednak możliwe tylko po uzyskanej wcześniej zgodzie od administratora. Siteor jako procesor składuje dane na serwerach Amazon AWS zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych w systemie Siteor zgodne z RODO

Dane wprowadzone do systemu przetwarzane są przez Siteor wyłącznie na zlecenie administratora (Twoje) i trzymane tylko tyle, ile wymaga tego dostarczanie usługi. Zgodnie z założeniami RODO, Siteor daje Ci możliwość usuwania, poprawiania i eksportowania danych osobowych. W sytuacji, kiedy przestajesz korzystać z usług systemu Siteor, możesz zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych.

Kto ma wgląd do moich danych?

Dane gromadzone na serwerze są poufne i wykorzystywane jedynie do celów świadczenia usługi. Pracownicy Obsługi klienta systemu Siteor mają dostęp do danych na koncie, o ile sam udzielisz im na to limitowanej czasowo zgody. Natomiast dostęp do bazy danych bezpośrednio na serwerze mają tylko wybrani pracownicy techniczni. Wszyscy pracownicy są również upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązani do zachowania poufności wynikającej z podpisanej z umowy.

Jak mogę ze swojej strony zwiększyć bezpieczeństwo danych, jakie przetrzymuję w systemie Siteor?

 • Używaj mocnego hasła. Oto kilka zasad, których należy się trzymać aby stworzyć mocne hasło:
  • Nie używać identyfikatorów jako hasła (nawet ze zmianą wielkości liter lub pisane wspak).
  • Nie używać swojego imienia i nazwiska oraz nazw własnych.
  • Nie używać informacji związanych z własną osobą (pesel, numer telefonu itd.).
  • Nie używać samych cyfr lub samych liter.
  • Używać znaków niealfabetycznych i cyfr.
  • Tworzyć hasło tak, aby można było je wpisać szybko i korzystać z liter rozmieszczonych nierównomiernie na klawiaturze.
  • Pamiętać o okresowej zmianie haseł.
 • Loguj się do systemu wyłącznie z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych.
 • Kiedy skończysz korzystać z systemu Siteor pamiętaj o wylogowaniu się.